Muzeum

Atrakcje

Muzeum


”Cztery Rodziny”

Data przyjazdu: Data wyjazdu: Osób:

W pałacu na poddaszu w roku 2023 zostało otwarte muzeum, w którym obejrzeć można skarby i pamiątki rodu Popielów, a także obrazy autorstwa Józefa Czapskiego. Muzeum Popielów w Pałacu Kurozwęckim to jedno z bardzo nielicznych w Polsce prywatnych muzeów, będących świadectwem niegdysiejszej kultury materialnej i intelektualnej ziemiaństwa. Ocalałe ze spustoszeń wojennych, przechowywane z pietyzmem przez liczną rodzinę dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, książki i dokumenty udało się po latach zgromadzić ponownie w Kurozwękach, kierując się zasadą, że najdrobniejsza pamiątka warta jest, by „ocalić ją od zapomnienia”. Do najważniejszych eksponatów rangi europejskiej naszego Muzeum niewątpliwie należy Madonna z Dzieciątkiem z włoskiego quattrocenta pędzla florenckiego malarza Francesco Antonio Zacchi, zwanego „Il Baletto”. Wymienić trzeba również artystów polskich tej klasy co Piotr Michałowski, Józef Mehoffer, Henryk Siemiradzki i rzadko spotykany w Polsce Walenty Wańkowicz, bliski przyjaciel Mickiewicza, autor dwóch portretów rodzinnych oraz portretu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szkoły Bacciarellego. Z dziedziny rzemiosła artystycznego nie sposób nie wspomnieć o wielkim, srebrnym serwisie do kawy i herbaty ze słynnej warszawskiej pracowni Karola Malcza (1865), o herbowej porcelanie z nieistniejącej już polskiej manufaktury w Baranówce i o wielu innych wyrobach srebrnych, związanych z dworską kulturą życia codziennego. Karol Malcz (1797-1867)Srebrny serwis do kawy i herbaty; wyprawa Natalii hr. Jezierskiej (1846-1918), żony Marcina Popiela (1834-1890); wygrawerowane monogramy Natalii Jezierskiej z koroną hrabiowską Warszawa 1865 Porcelana herbowa, manufaktura polska Baranówka, herb Krzywda pod koroną hrabiowską, prawdopodobnie po Rzewuskich i Wańkowiczach ok. 1840 Intelektualnym – niemniej interesującym – dopełnieniem ekspozycji są liczne publikacje członków rodziny Popielów i Wańkowiczów. Tu na pierwszym miejscu trzeba wymienić pisma historyczno-filozoficzne Pawła Popiela „Ekscelencji” (1807 -1892), dzieła jego brata arcybiskupa warszawskiego Wincentego Popiela (1825-1912) oraz książki poświęcone wybitnym przedstawicielom rodziny, m.in. ks. Infułatowi Marcinowi Popielowi, powojennemu proboszczowi w Ostrowcu Świętokrzyskim. W najnowszą, emigracyjną historię Popielów i Wańkowiczów wpisuje się wieloletnią przyjaźń z wybitnym malarzem i pisarzem Józefem Czapskim – wspaniałym artystą i człowiekiem, związanym nierozerwalnie ze środowiskiem paryskiej „Kultury” i Jerzym Giedroyciem, jej redaktorem naczelnym. W drugiej Sali Muzeum zobaczą Państwo ponad dwadzieścia obrazów olejnych, starannie dobranych i reprezentujących różne okresy twórczości Czapskiego, a także jego szkice, akwarele, listy i pamiątki po artyście. Jakie były ich losy, w jaki sposób trafiły one do Kurozwęk, wzbogacając zasoby rodzinne jako „Kolekcja Markiza Popiela de Boisgelin” – o tym dowiedzą się Państwo zwiedzając nasze Muzeum.

Cena biletu: normalny 17zł; ulgowy 14zł